Ana içeriğe atla

HAYDİ EVLENELİM ARTIK, BİR DE ÇOCUK YAPALIM

Ekonomik boyutu başlı başına bir inceleme alanı olan evlilik kurumunu birkaç yönüyle incelemeye çalışalım.

Evlilik, fizyolojik, etik, ruhsal, sosyal, teolojik ve içgüdüsel boyutlarıyla incelenmesi gereken bir olgudur.

Sırayla inceleyelim.

Fizyolojik ihtiyaçtır çünkü biyolojik taleplerin giderilmesi söz konusudur. Sadece giderilmesi değil, bu biyolojik taleplerin meşru zeminde giderilmesidir söz konusu olan.

Bu meşru zemin, bizi ikinci olguya, etik denilen şeyi kavramaya sevk eder. Ahlâk denilen şeye yani. Çünkü fizyolojik cinsel ihtiyaçların evlilik dışı giderimi, birçok toplumda gayriahlâki yorumlanmaya müsaittir…

Evlilik aynı zamanda ruhsal bir ihtiyaçtır da. Çünkü yalnızlık Allah’a mahsustur…

Diğer taraftan evlilik, sosyal bir ihtiyaçtır. Çünkü evli birisi, kadın erkek fark etmez, cemiyette nispeten daha fazla itibar görür.

Damsız girilmez den tutun da, hâlâ geleneksel yapıyı kıramamış aile salonumuz vardır yaklaşımı hep aynı zihniyetin tezahürüdür.

Teolojik bir olgudur da aynı zamanda evlilik. Sözgelimi İslâm dini evlenmeyi emreder. Ve hatta hâli vâkti yerinde olup da evlenmemeyi günah sayar.

Bunların dışında evlilik, içgüdüsel boyutlarıyla da incelenmesi gereken bir kurumdur. Üremek, neslin devamını meşru çerçevede sağlamak, anne ya da baba olabilmek gibi.

Ancak modern zamanlarda evliliğin payandası sayılabilecek bu bileşenlerin hepsinin zıddıyla ikâme edilebildiğini görmek mümkündür.

Sırasıyla inceleyelim.

Fizyolojik cinsel ihtiyaçların giderimi için artık evlilik müessesi dışında çare arayan geniş bir kitle olduğunu söylemek mümkün.

Hâl böyle olunca, etik öğelerin geçici ya da sürekli olarak askıya alındığını anlamak içinse ahlâk bilimci olmaya gerek yoktur.

Yalnızlığın dayattığı bir takım ruhsal buhranlar ise, geçici yöntemlerle aşılmaya çalışılmaktadır. Kendisine hiç de uygun olmayan birisiyle arkadaşlık ettiğini gördüğünüz birisi aslında bu buhranını atlatmaya da çalışıyor olabilir.

Şu bir gerçek ki meselenin sosyal boyutunun zıddı da kendiliğinden gelişmiştir. Misâl; yanınızda partneriniz olduğunda evli olup olmadığınızın pek de bir anlamı yoktur.

Önemli olan evli olup olmadığınız değil, evli gibi durup durmadığınızdır. Dolayısıyla aile salonumuz vardır bölümüne girmek için evlilik cüzdanına da bakılmamaktadır zaten.

Yaşanan bu kompleks süreçte, evliliğin teolojik boyutunu herhangi bir kimsenin ciddiye aldığını söylemek güç gibi görünüyor.

Son olarak, anne baba olma ve neslin devamını sağlama içgüdüsüne gelince…

Günümüz erkekleri bu konuda biraz daha vurdumduymaz olabiliyor. Bunun altında da, cinsel gücü artırıcı ilaçların etkisiyle neredeyse istenilen yaşta çocuk sahibi olunabileceğinin garantisini hissetmeleri vardır da denilebilir.

Kadınlara gelince, henüz sperm bankalarından çocuk sahibi olmayı göze alamayanlar, sırf sahih bir nesebe sahip olmak için evlenebilmektedirler.

Yani sırf, babası belli çocuk sahibi olmak için evlenilebilmektedir.

Günümüz modern zaman kadınlarının muayyen bir kesiminde gözlemlenebilen bu eğilim, ne yazık ki gitgide taraftar da toplayabilmektedir.

Bu yeni jenerasyonun sahip olduğu öyle bir yaklaşımdır ki, kadınsı içgüdülerle çocuk sahibi olmak için girilen çabalar, doğumun hemen ertesinde boşanmayla sonuçlanabilmektedir...

Bu paradigmayı ; 'çocuk yaptım, babası da belli, artık gerisi çok da mühim değil' şeklinde özetlemek mümkündür.

Eh, kim kendi çocuğuna piç denilmesini göze alabilir ki?

Sabrın sonu ile

1 yorum

Bu blogdaki popüler yayınlar

ERKEKLERİN KADIN ZAFİYETİ VE ANNE OĞUL İLİŞKİSİ ( II )

Bir önceki yazımızda, annelerin oğullarına düşkünlüğünün sebeplerini araştırmıştık. En önemlisi ; aynı düşkünlüğün babalar ile kızları arasında neden olmadığı üzerinde durmuştuk.
Altını önemle çizmekte fayda var.
Elbette ki amacımız, babaların kızlarına düşkün olmadığı gibi saçma bir düşünceyi savunmak değildir. Hattâ bu görüşümüzü de şu ifadelerimizle vurgulamıştık :

Ve kim bilir belki de, kızına, bir annenin oğluna duyduğu bağlılıktan daha yüksek şiddette bağlı olan babalar da vardır…
Zaten okurlarımızdan gelen yorumlarda bir nokta özellikle vurgulanmıştı.

O nokta şuydu : babalar da kızlarına çok düşkündür ancak belli etmekten çekinebilirler.
Bu görüşe katılıyoruz.
Ancak bizim vurgulamak istediğimiz bu gerçekliğin dışındaki başka bir husustur.
Söylemek istediğimiz, annelerin oğullarına olan düşkünlüğünün sıklığının ve derecesinin, babaların kızlarına olan düşkünlüğünün sıklığından ve derecesinden fazla olduğudur.
Birbirinin muadili (dengi) bir düşkünlük değildir bu düşkünlük.
Dikkat ediniz,…

DAMAR ÇATLAMASI VE OLASI SONUÇLARI

Ortalama bir insan bedenindeki kılcal damarların toplam uzunluğu 40 bin kilometre civarındadır. Tam da ekvatorun çevresinin uzunluğuna eşit. 
‘Her insan ayrı bir dünya’ sözüne ne kadar da denk düşüyor bu sayısal tevâfuk. 
Yani vücudumuzun her yerinde kılcal damarlar var dersek, mübâlağa etmemiş oluruz. 
Sadece kılcal da değil. Bunun toplardamarı var, atardamarı var. Kirli kanı taşıyanı var, temiz kanı taşıyanı var. 
Hepsinin yanında tıp kitaplarında adı geçmeyen bir de ar damarı var. 
Bilimsel ve akademik tıp ne kadar terakkiperver bir seyir izlerse izlesin, ar damarının insan bünyesindeki yeri tam olarak tespit edilememiştir. 
Hoş bunu tespit etmek için hassaten bir çaba gösterildiği de söylenemez ya. 
İnsan vücudunda bulunan toplar, atar ya da kılcal damarlarda görülen marazi bir durum, sözgelimi bir damar çatlağı, üzerinde taşındığı bünyeyi hastalığa dûçâr eder.
Tedavi edilmezse, hastalık sahibine ciddi zararlar getirebilir. Ancak önemlidir ki; insan vücudundaki yaşamsal da…

NARGİLEYE SON...

Beş yıl önce her şey güzel başlamıştı. Eve getirdi ve dedi ki; artık tophanelerde sürünmemize gerek yok...
Nargile içelim güzelleşelim demiştik.
Bizim bağlılığımızda işte böyle tutkuyla olurdu.
Beş yıldır hemen hemen her gün beraberdik çünkü o tütün, ateş ve kömürle...

Keyifte, üzüntüde...
Klavyenin her tuşuna dokunduğumda, erkanda da o meşhur ve yoğun dumanları tüterdi...
Artık zaman dolmuştu.
Bırakmalıydım nargileyi...
İçilirdi elbet ama her gün de olmazdı ki...
Sabah işe gitmeden önce, ya da akşam yatmadan önce...
Muhtemelen vücut alması gereken zararı bu beş yıl içinde almıştır...
Ama bundan sonrası için buna fırsat vermeyeceğim...
Duyardım ya, nargile sigaradan zararlı diye. Ama işime gelmez kulak tıkardım.
Artık tıkamayacağım.
Bir dostumu da böyle kaybettim.
Yıllar önce onun küçük kardeşi sigaraya veda ettiğim ve bir daha hiç aramadığım gibi.
Belki nargileyi hayatımdan çıkarmadım ama hergün değilse de en azından haftada ya da onbeş de bir içeceğim.
Son bir kare görüntü ve...
Selâmetle...