Ana içeriğe atla

KENDİNİZİ NASIL TANIMLIYORSUNUZ?Her kim olursa olsun kendisini tanımlamak ya da tanımlatmak ister.
Bu tanımlanma işlemi ise herhangi bir kavram ya da kişi üzerinden gerçekleşebilir. Yani herkesin referansı, kendisini tanımlarken ki orijini farklıdır.

Misâl; burç özellikleri üzerinden hareketle kendini tanımlayanlar vardır. Bunun ne kadar akla uygun bir düşünme yöntemi olduğuna daha önceki yazılarımızda değinmiştik ki o başka bir yazımızın konusuyudu.

Genellikle konuşma şöyle başlar; efendim ben şu burçtanım, burcumun karakteristik özellikleri de şöyledir…diye uzar gider bu beyanat.

Devamında, kendisini ailesinin bir ferdi üzerinden ya da tanınmış bir isim üzerinden tanımlayanlarımız vardır. Annem şöyleydi ya da ben de tıpkı babam gibi…şeklinde bir tanımlama yöntemi daha vardır.

Bunların dışında kendisini daha önceden özelliklerinin sınırları çizilmiş bir insan tipi üzerinden tanımlayanlar da vardır. Sözgelimi kişi kendisini çekingen olarak tanımlamışsa, tüm tavırlarında ve hareketlerinde ‘çekingen’ insan profilinin karakteristik özelliklerini aramaya koyulur.

Bazen kendisini aktif, özgür, atılgan hisseder ancak o aslında ‘çekingendir’ ya.

Farkında olmadan baskılar kendisini. Bilmeliyiz ki, davranışlarımızı belirleyen ve birbirine eşlik eden sayısız farklı parametre vardır.

Bir kişinin kendisini tanımlarken, daha önce tanımlanmış bir ‘insan tipi’ne hasretmesi, kendisini hem yanlış yorumlamaya hem de davranmaya sevk edebilir. Davranış hürriyetini kısıtlayabilir. Kimlik ve kişilik analizini daha önceden tanımlanmış insan tipi paradigması üzerinden yapmak, kişiyi her zaman sağlıklı sonuçlara götürmeyebilir yani.

Sözgelimi kişi kendisini bir kere ‘çekingen’ kategorisine koymuşsa, artık ondan özgürce davranmasını bekleyemezsiniz. Bir cemiyette konuşacağı varsa, söz alıp nutuk çekmek isteyeceği varsa bile bu şartlandırılmış ön kabülü onu engeller.

Öyle ya, o kişi çekingendir ve daha önceden tanımlanmış çekingen insan tipine göre mutlaka topluluk önünde konuşamaması ve belki de ellerinin terleyip yüzünün kızarması gerekmektedir.

Tersi de olabilir.

Kişi kendisini baskın bir karakter olarak da tanımlayabilir. Bu durumda da aslında son analizde farklı bir sonuçla karşılaşmayız.

Bir konu hakkında konuşmaması, kabul etmesi gerektiği hususlar olması durumunda bile, daha önceden tanımlanmış olan o baskın karakter özelliklerini hayata geçirmesi gerektiğini düşünebilir.

Bir olay karşısında, ‘ne yapayım ben zaten böyleyim’ demek, bir kaçış, kurtuluş,savunma, mesnetsiz direnme olarak da değerlendirilebilir.

Yapılan her harekete, geliştirilen tüm ilişki biçimlerine, daha önceden tanımlanmış bu insan tipi, payanda yapılmaktadır.

Kişi tüm hareketlerini daha önceden tanımlanmış bu insan tipine uydurarak rasyonalize etmektedir. Yorgan kısa geldiğinde ayakları içeri çekmek yerine, açıkta kalan kısımları testereyle kesmek gibidir bu durum.

Gelişen şartlara, nesnel koşullara göre pozisyon almak yerine, daha önceden tanımlanmış insan tipi üzerinden ilişki geliştirmek kişiyi sağlıksız kararlar almaya sevkedebilir.

İnsan özgürdür ve herkesin yaşanmışlıkları, beklentileri, tarzı dinamik bir süreçte gelişir. Bu dinamizmi kaybetmenin birinci koşulu da, insanın kendisini bir ön kabul üzerinden tanımlayıp, hayatının devam eden kısmını bu ön kabul üzerinden yürütmektir.

Kişiler farklılıklarıyla vardır ve her insan aslında sui generis değil midir?

Sabrın sonu ile
1 yorum

Bu blogdaki popüler yayınlar

ERKEKLERİN KADIN ZAFİYETİ VE ANNE OĞUL İLİŞKİSİ ( II )

Bir önceki yazımızda, annelerin oğullarına düşkünlüğünün sebeplerini araştırmıştık. En önemlisi ; aynı düşkünlüğün babalar ile kızları arasında neden olmadığı üzerinde durmuştuk.
Altını önemle çizmekte fayda var.
Elbette ki amacımız, babaların kızlarına düşkün olmadığı gibi saçma bir düşünceyi savunmak değildir. Hattâ bu görüşümüzü de şu ifadelerimizle vurgulamıştık :

Ve kim bilir belki de, kızına, bir annenin oğluna duyduğu bağlılıktan daha yüksek şiddette bağlı olan babalar da vardır…
Zaten okurlarımızdan gelen yorumlarda bir nokta özellikle vurgulanmıştı.

O nokta şuydu : babalar da kızlarına çok düşkündür ancak belli etmekten çekinebilirler.
Bu görüşe katılıyoruz.
Ancak bizim vurgulamak istediğimiz bu gerçekliğin dışındaki başka bir husustur.
Söylemek istediğimiz, annelerin oğullarına olan düşkünlüğünün sıklığının ve derecesinin, babaların kızlarına olan düşkünlüğünün sıklığından ve derecesinden fazla olduğudur.
Birbirinin muadili (dengi) bir düşkünlük değildir bu düşkünlük.
Dikkat ediniz,…

DAMAR ÇATLAMASI VE OLASI SONUÇLARI

Ortalama bir insan bedenindeki kılcal damarların toplam uzunluğu 40 bin kilometre civarındadır. Tam da ekvatorun çevresinin uzunluğuna eşit. 
‘Her insan ayrı bir dünya’ sözüne ne kadar da denk düşüyor bu sayısal tevâfuk. 
Yani vücudumuzun her yerinde kılcal damarlar var dersek, mübâlağa etmemiş oluruz. 
Sadece kılcal da değil. Bunun toplardamarı var, atardamarı var. Kirli kanı taşıyanı var, temiz kanı taşıyanı var. 
Hepsinin yanında tıp kitaplarında adı geçmeyen bir de ar damarı var. 
Bilimsel ve akademik tıp ne kadar terakkiperver bir seyir izlerse izlesin, ar damarının insan bünyesindeki yeri tam olarak tespit edilememiştir. 
Hoş bunu tespit etmek için hassaten bir çaba gösterildiği de söylenemez ya. 
İnsan vücudunda bulunan toplar, atar ya da kılcal damarlarda görülen marazi bir durum, sözgelimi bir damar çatlağı, üzerinde taşındığı bünyeyi hastalığa dûçâr eder.
Tedavi edilmezse, hastalık sahibine ciddi zararlar getirebilir. Ancak önemlidir ki; insan vücudundaki yaşamsal da…

NARGİLEYE SON...

Beş yıl önce her şey güzel başlamıştı. Eve getirdi ve dedi ki; artık tophanelerde sürünmemize gerek yok...
Nargile içelim güzelleşelim demiştik.
Bizim bağlılığımızda işte böyle tutkuyla olurdu.
Beş yıldır hemen hemen her gün beraberdik çünkü o tütün, ateş ve kömürle...

Keyifte, üzüntüde...
Klavyenin her tuşuna dokunduğumda, erkanda da o meşhur ve yoğun dumanları tüterdi...
Artık zaman dolmuştu.
Bırakmalıydım nargileyi...
İçilirdi elbet ama her gün de olmazdı ki...
Sabah işe gitmeden önce, ya da akşam yatmadan önce...
Muhtemelen vücut alması gereken zararı bu beş yıl içinde almıştır...
Ama bundan sonrası için buna fırsat vermeyeceğim...
Duyardım ya, nargile sigaradan zararlı diye. Ama işime gelmez kulak tıkardım.
Artık tıkamayacağım.
Bir dostumu da böyle kaybettim.
Yıllar önce onun küçük kardeşi sigaraya veda ettiğim ve bir daha hiç aramadığım gibi.
Belki nargileyi hayatımdan çıkarmadım ama hergün değilse de en azından haftada ya da onbeş de bir içeceğim.
Son bir kare görüntü ve...
Selâmetle...