Ana içeriğe atla

MÜSTÂKİL EDEBİ METİNLER ( 1 )


Âb-ı bârânı temaşâ ediyorum.
(Yağmur suyunu seyrediyorum.)

Bir insîcam, bir kusursuzluk, letâfet yüklü tüm katreler.
(Bir sürekli yağış, bir kusursuzluk, güzellik yüklü tüm damlalar.)

 
Sanem gibiyim ama, gönlünün leşkeri olmuş bir ataletle de seni tahayyül ediyorum.
( Put gibiyim ama, gönlünün askeri olmuş bir hareketsizlikle de seni hâyâl ediyorum.)


Cem'iyyette, îkbâlinin istikameti neresidir? suâlîni edenlere, O ' dur diyebiliyorum mütereddid kalmadan.
(Topluluka, birine doğru dönerken yönün neresidir? sorusunu soranlara O' dur diyebiliyorum kararsız kalmadan.)


Bilirim, aşkına teşne olmaktandır bu tahriri beyanatım...
(Bilirim, aşkına susamış olmaktandır bu yazılı bildirmelerim...)

İnfirâdsa benim arzum değil bu aralar.
(Yalnızlıksa benim isteğim değil bu aralar.)

İktîzâ-yı hâl mucibince, kemmiyât-ı vaz'iyye-î coğrafiyemizin arası açılmış durumdadır.
(Hâlin gösterdiği lüzum gereğince, coğrafi koordinatlarımızın arası açılmış durumdadır.)

Pek iyi, lâkin ehemmiyeti var mıdır ?
(Pek güzel, ama önemi var mıdır?)

Ef-îdenin bir olması değil midir yaşamı mânidar kılan?
(Gönüllerin bir olması değil midir yaşamı anlamlı kılan ?)

İsterim elbet ihâta edesin beni, ancak şekvâcı değilim hâlimden...
(İsterim elbet sarıp kuşatasın beni ancak şikâyetçi değilim hâlimden...)

Lâkin bilâ-sen olmak bi-kes olmak gibidir.
(Fakat sensiz olmak kimsesiz olmak gibidir.)

İşbu sebeple bir hâlaskar gerekiyor kurtulmak için bu zâlimden.
(İşte bu yüzden bir kurtarıcı gerekiyor kurtulmak için bu zulüm edenden)

Sabrın sonu ile
2 yorum

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye'nin yeminli düşmanları ve Türk halkının kurmay zekâsı

Bir tâcir.
Parmağı kesilse, yaraya nasıl müdahale  etmesi gerektiğini bile bilmeyebilir.  Ancak, ticâri  zekâsı sayesinde bir bakarsınız, özel  hastane  açmıştır.
Bu sâyede de, serum sistatin C’nin,  kreatinin klirensine alternatif olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusunda bile yorum yapabilecek çok sayıda tıp doktorunun patronu olmuştur.
Bir  vatandaş.
Yüksek tahsilli olmayabilir.  Uluslararası ilişkilerde yüksek lisans derecesi de almamıştır.
Siyaset bilimi ile ilgili tarihî kitaplar okumamış, idâre hukuku konusunda hiç donanım sahibi de değildir.
Ama, ama !
Basireti, vizyonu, sezgileri, zekâsı, ön  görüleri, gözlem, sentez ve mukayese yeteneği sayesinde siyasî atmosferi koklamayı çok iyi biliyordur.
Bu sayede, memleketinin, ülkesinin, vatanının  dostunu,  düşmanını  çok iyi kavramıştır.
Yaşadığı ülkenin gerçek dostu kim, gerçek düşmanı kim?
Hain nedir, ekmek yediği kaba  pislemek nedir? Bunları cevaplamak için tereddüt duymaz. Hedefi on ikiden vurur.
Bu kişi hele bir de  yaşadığımız  coğr…

DAMAR ÇATLAMASI VE OLASI SONUÇLARI

Ortalama bir insan bedenindeki kılcal damarların toplam uzunluğu 40 bin kilometre civarındadır. Tam da ekvatorun çevresinin uzunluğuna eşit. 
‘Her insan ayrı bir dünya’ sözüne ne kadar da denk düşüyor bu sayısal tevâfuk. 
Yani vücudumuzun her yerinde kılcal damarlar var dersek, mübâlağa etmemiş oluruz. 
Sadece kılcal da değil. Bunun toplardamarı var, atardamarı var. Kirli kanı taşıyanı var, temiz kanı taşıyanı var. 
Hepsinin yanında tıp kitaplarında adı geçmeyen bir de ar damarı var. 
Bilimsel ve akademik tıp ne kadar terakkiperver bir seyir izlerse izlesin, ar damarının insan bünyesindeki yeri tam olarak tespit edilememiştir. 
Hoş bunu tespit etmek için hassaten bir çaba gösterildiği de söylenemez ya. 
İnsan vücudunda bulunan toplar, atar ya da kılcal damarlarda görülen marazi bir durum, sözgelimi bir damar çatlağı, üzerinde taşındığı bünyeyi hastalığa dûçâr eder.
Tedavi edilmezse, hastalık sahibine ciddi zararlar getirebilir. Ancak önemlidir ki; insan vücudundaki yaşamsal da…

BUGÜN AREFE ( Mİ ) ?

Arefe günü, müslümanlar için dini bayramlarımızdan, yani ramazan ve kurban bayramından bir önceki güne verilen addır.
Hatta duvar takvimlerinden, basın yayın organlarına kadar, ramazan bayramından bir önceki güne de arefe günü dendiğini biliriz.
Ancak, islam dinine göre, arefe günü, aslında yalnızca kurban bayramından bir önceki güne denir.

Yani, ramazan bayramından bir önceki güne denmez.
Yanlış duymadınız.
Biraz açarsak ;
İslam inancına göre, Mekke'nin güneydoğusundaki Arafat Dağı, Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde ilk buluştukları yerdir.
Kurban bayramında ifa edilen hac ibadetinin tam olarak yerine getirilebilmesi için ise, hacıların Arafat Dağı'nda topluca ibadet etmesi ve tıpkı mahşer gününü yaşar gibi o an orada bulunmaları gerekmektedir.
Bunu da arefe günü, anlayarak, hissederek yapmaları gerekmektedir.(Arefe : kelime anlamı itibariyle, anladı, kavradı, bildi demektir)
İşte en genel anlamıyla, Allah'ı anlamak, kavramak, kendine yakın hissetmek, bilmek, anlamına ge…