Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eylül, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

TEHLİKE !

Ülkede yaşayan Kürtler PKK’nın gerçekleştirdiği son terör eylemlerini kınamalıdırlar. Bunda tereddüt duyulacak hiçbir nokta yoktur. Sivillere yönelik gerçekleştirilen terör eylemlerinin TAK adlı örgüt tarafından üstlenilmesi/peçelenmesi, PKK’yı temize çıkarmaz.
Doğrudan PKK tarafından gerçekleştirilmemiş bir terörist eylem olabilir. Ancak TAK’ın düşünce sistematiği incelendiğinde PKK’ dan müstâkil bir ideolojik oluşum olmadıkları görülebilir.

Ortada aşikar bir terör eylemi vardır ve bu durumun Kürt halkının haklarını savunmayla doğrudan ya da dolaylı bir ilgisi yoktur. Ankara’nın göbeğinde bomba patlatmanın, sivilleri öldürmenin bir açıklaması olamaz. Kürtlere gerçekten bir fayda sağlamak istiyorlarsa bu tip terör eylemlerini sonlandırmalıdırlar. Halı sahada maç yapan polislere saldırmak savaşma hukukunda yazılı değildir. Türkçe eğitim yaptırıyorlar diye öğretmenlere, üniversiteyi yeni bitirmiş halkın bu gencecik emekçi çocuklarına saldırı kabul edilemez. O bölgede Kürtçe eğitim yapılma…

22 TEMMUZ 2011 iş çıkışı, teknede...Ancak 2 ay sonra yükleyebildim

HUN DEVLETİ'NİN SÖZDE BAYRAĞINDAKİ EJDERHA MOTİFİ

Türk milliyetçisi Hüseyin Nihâl Atsız (1905-1975), Türk Tarihinde Meseleler adlı eserinde, Türk tarihi ile ilgili birçok meseleyi, kendi paradigmasıyla tahlil eder.
Kendi ifadesiyle; " Türk Tarihinde Meseleler adlı eser, tarih ve kültürümüze ait bazı konuların Türkçü görüşle yeni bir açıdan ele alınmasıdır."
Atsız, Türkçülük, Türk tarihi ve Türklük ile ilgili otuzbeş kırk kadar ihtilâflı ya da eleştirdiği hususu masaya yatırdığı bu eserinde, 16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar başlığı altında önemli bir noktaya işaret eder.
Arap unsuru karıştığı için, İslâmiyet'e bile antipati duyup, Türklerin ilk dini şamanizme sempati duyacak kadar, hayatını Türk milliyetçiliği ve Türk tarihi üzerine adamış Hüseyin Nihal Atsız, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın şimdiye kadar tarihte var olmuş 16 büyük Türk devletini temsil ettiği fikrinin aslında sakat bir fikir olduğunu ispatlamaya çalışır.
Sözgelimi; Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler, Mısır Kölemenleri, Baburlular gibi Türk…

ANNE BABANIZDAN ALDIĞINIZ MUCİZE

Biz lisedeyken biyoloji kitaplarında Charles Darwin’e ait evrim teorisinden bahsedilirdi.
Tarihin gördüğü en büyük bilim sahtekârlığı olduğu, son çeyrek asırdır onyüzbinmilyonlarca kez ispatlanmış olan bu teori bugünlerde biyoloji kitaplarında hâlâ var mı bilmiyorum.
Canlıların bir yaradan tarafından yaratılmadığı tezinin işlendiği Charles Darwin’e ait evrim teorisi, semavi tüm dinlerce reddedilen bir görüştür.
Son çeyrek asırdır dünyada çok tartışılan bir konu olan evrim teorisinin gerçek olup olmadığına son noktayı burada koymayacağım gibi, böyle bir iddiam da zaten yok. Herkesin inancı kendisine.
Bu, bir noktadan sonra kişisel bir tercihe döner ve teoriyle ilgili ideolojik ön kabulü olmayanlar tez ve antitez mahiyetindeki verilere bakar ve zihninde bir sentez oluşturarak kararını verir.
Zaten konum bu değil. Olayın başka bir boyutundan bahsetmek istiyorum.
Yaradılışla ilgili hayranlık duyduğumuz birçok şeyle karşılaşıyoruz günlük yaşantımızda.
Ve hatta yaradılış mucizesi, doğum mucizesi, …

MÜSTÂKİL EDEBİ METİNLER ( 2 )

Ayaklarımı nemîrden çıkarıyorum.
(Ayaklarımı tatlı sudan çıkarıyorum.)

Ama ruhumu o tabîat harikası göle tevdi ediyorum istemeden.
(Ama ruhumu o doğa harikası göle emanet ediyorum istemeden.)

İnfirâd zor olduğundan hem-serim eşlik ediyor yol boyunca bana.
(Yalnızlık zor olduğundan arkadaşım eşlik ediyor yol boyunca bana.)

Aramızdaki muayyen kabı muhafaza ederek aykeye ulaşmaya da gayret ediyoruz.
(Aramızdaki belirli uzaklığı koruyarak sık koruluğa ulaşmaya da gayret ediyoruz.)

Gaibten, şehnaz-ırak lezzetinde bir sadâ duyuyoruz sanki.
(Bilinmeyenden, günümüzde örneği kalmamış altıyüz yıllık Türk müziği makamının lezzetinde bir ses duyuyoruz sanki.)

"Düyeğe benziyor bu" diyor hem-serim.
("İlâhi formuna benziyor bu" diyor arkadaşım.)

"Hayır" diyorum, "bal gibi şehnaz-ırak tadında bir sadâ bu" diye yineliyorum.
(" Hayır " diyorum, "bal gibi günümüzde örneği kalmamış altıyüz yıllık Türk müziği makamının tadında bir ses bu" diye yi…

ZATA MAHSUSTUR

CANLI YAYINDA REZALET

Bir bakıyoruz bir ünlü kıçını açmış. Hayret diyoruz, şaşırmış bunlar. Yetmiyor bir bakıyoruz, canlı yayında gaf ! başlıklı bir haber.
Gaf maf ya da ansızın olan bir olay değil aslında. Besbelli tasarlanmış, bilinçli olarak yapılmış bir salaklık ya da söylenmiş söz.
Ya sabır diyorsunuz…Peki ünlülerin saçmalık sayıları ve saçmalıklarının seviyeleri neden bu kadar yerlerde sürünüyor?
Çok öncelerde kamuoyunun bilindik isimlerinin hayatları merak edilirdi.
Magazin basını takip edilir, kim kiminle nerede, antin kuntin işler yapmış buna bakılırdı. Şimdi bakılmıyor, merak edilmiyor mu? Tabi ki ediliyor. Ancak…
Teknolojinin, insan aklının sınırlarını zorlayacak şekilde ilerlemesini müteakip, fotoğraf makinesi, video kameralar ve cep telefonlarıyla elde edilen görüntülerin kayıt altına alınması, arşivlenmesi ve yayınlanması kolaylaştı.
Bu da yetmedi.
Arşivlenen, harici disklerde, flash belleklerde, bilgisayarların hard disklerinde, DVD’lerde, CD’lerde, mail kutularında muhafaza edilen bu kayıtların, b…