Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yok arkadaş...

Şeysbuk...

Yazıyorsan...

Haber manşetlerimizde biraz daha dikkat lütfen

Olur böye hatalar.
Bizler hatırlatacağız, gazetemiz Milliyet’i uyaracağız ki, aksaklıklar düzelmiş olsun.
Yine manşetten bir hata. Ama ne yazık ki bu sefer imlâ hatalarının sayısı önceki haftadakine göre ikiden üçe çıkmış.


24.03.2016 saat : 08.26’da milliyet.com.tr de yayımlanmış bir haber…
Haberin başlığı :
Nefesler tutuldu Açıklanır açıklanmaz yayınlayacağız Gözler saat 14:00’da !
Bu sefer çok detaylı anlatmayacağım. Hatalı ifadelerin altını ben özellikle çizdim.
Çünkü önceki yazımda , bu konuyu detaylı işlemiştim.
Merak eden , burayı  tıklayarak doğru yazılışların gerekçelerini okuyabilir.
Hemen konuya giriyorum. 1.hata: Açıklanır açıklanmaz yayınlayacağız cümlesinde. Yayınlamak yanlış, doğrusu yayımlamak olmalıydı. 2.hata: Saat 14:00’ da   şeklindeki yazılışta.
Saat 14.00 olarak yazılmalıydı. Yani dijital saat ekranlarında gördüğümüz gibi 14 ile 00 arasına iki nokta üst üste gelmez. Tek bir nokta gelmelidir…

Bazıları...

Dünya...

Zeki fakir...

Altın kural...

Hayatını...

Üç tarafımız...

İnsanlık...

Nefs...

Haber manşetindeki imlâ hataları ve YGS ile KPSS' ciler aman dikkat!

09.03.2016  tarihli gazetemiz Milliyet’ininternet sayfasındaflaşbir sıcak gelişme haberi görüyoruz. Haberin başlığı aynen şöyle : Saat14:00’dabaşladı! Bu cümledeki imlâhatalarınıbizyapabiliriz.  Amasayfasıgündemilyonlarcakeztıklanan, Türkiye’ninkültürhazinesine  binlercekitaplakatkıda bulunmuşMilliyetgazetemizinböyle bir hata yapmasıbence olmamış. Hem demanşetten.  Hem dezatenaltıüstüiki kelimelikmanşette, iki hata. Neydi haberinbaşlığı ?Saat14 : 00’dabaşladı ! Doğrusuşöyle olmalıydı :Saat14.00’tebaşladı! 1.hata: Saat14.00yazılırken,14ile00arasınaiki nokta üstüstekonmaz.Bu yanılgınınsebebidijitalsaatekranlarındagördüğümüzyazılışşeklidir.Aynışeyinyazıdilindedegeçerli olduğununsanılmasıdır. 2.hata Eğer  "Saat 14.00"  gibi bir ifade görürsek, bununokunuşu“saatondörtsıfırsıfır”değildir. Benzerşekilde  meselâ saat17.00’ninokunuşu“saat on yedisıfır sıfır” değildir, saat 15:00’inokunuşu da“saatonbeşsıfır sıfır”değildir. Peki nedir? Saat14.00’ünokunuşu“saat ondört”şeklindedir. Benzer şekilde…

M.U.' dan çizimler...